Rezervacija terena-PROČITATI PRIJE KORIŠTENJA!

Poštovani gosti i članovi Kluba,


Dobrodošli u sustav za rezerviranje termina na terenima TK Kvarner.


Računalni program za rezervaciju terena razlikuje slijedeće kategorije:


1. GOSTI KLUBA (NEČLANOVI) (prioritetno koriste terene broj 1, 2, 3 i 4),


2. ČLANOVI KLUBA (prioritetno koriste terene broj 1, 2, 3 i 4),


3. KLUPSKI TRENING (prioritetno koriste terene broj 5, 6, 7, i 8)


4. TRENING TAKMIČARA (prioritetno koriste terene broj 5, 6, 7, i 8)


5. TENISKA ŠKOLA (prioritetno koriste terene broj 5, 6, 7, i 8)INFORMACIJE VEZANO ZA REZERVACIJU TERENA


· Opće informacije za članove i goste Kluba


Molimo vas da se javite u prostorije kluba prije korištenja terena te nakon korištenja terena.

Rezervaciju terena možete napraviti 7 dana unaprijed npr. utorkom možete rezervirati termine do sljedećeg ponedjeljka.

Rezervaciju terena možete stornirati do 2 sata prije početka korištenja.

Ukoliko ne odjavite termin a ne koristite isti tada plaćate komercijalnu cijenu terena.

Ukoliko rezervirani termin koristite kraće od rezerviranog perioda, kod plaćanja će Vam biti obračunat cijeli rezervirani period.


Najraniju rezervaciju terena možete napraviti 30 plus jedna minuta prije početka korištenja.[2]

Ukoliko se tereni koriste bez rezervacije tada se plaća teren u omjeru korištenja član – gost, prema stvarnom korištenju terena.


Nakon iskorištenog rezerviranog termina članovi kluba mogu nastaviti koristiti terene po članskim uvjetima isključivo ukoliko ne čekaju drugi članovi ili gosti.

Ukoliko na ne rezervirani termin čekaju drugi članovi ili gosti tada član koji koristi rezervirani termin može nastaviti koristiti teren uz prethodnu najavu od 30 minuta da će koristiti teren po ne članskim uvjetima.· Informacije za rezervaciju terena gostima kluba (nečlanovi)


Ukoliko sustav koristite kao gost tada Vas molimo da izaberete željeni slobodni termin, potvrdite rezervaciju te pratite daljnje korake. Za završetak rezervacije termina potrebno je da se registrirate u sustav i s Vašim korisničkim imenom i lozinkom moći ćete ubuduće pristupati sustavu i raditi rezervacije terena za željene termine. Gosti (nečlanovi) Kluba terene mogu rezervirati svaki dan po cjeniku najma terena.


Kada teren rezervira gost (nečlan) tada bez obzira tko koristi teren plaća se komercijalna cijena korištenja terena.


· Informacije za rezervaciju terena članova Kluba


Ukoliko sustavu pristupate kao član molimo Vas da prilikom prijave upišete kao korisničko ime Vašu e-mail adresu i sustav će Vam poslati lozinku na e-mail. Kod svake prijave sustav će Vam dostavljati lozinku za pristup koja će biti ista dok je ne promijenite. Nakon što se prijavite u sustav možete prema pravilniku raditi rezervacije Vaših termina.

Svi članovi kluba mogu neograničeno rezervirati termine koji nisu atraktivni. Članovi A kategorije mogu rezervirati 2h tjedno atraktivne termine. Vikendom i praznikom nema atraktivnih termina. [3]


Ukoliko teren rezervira član i koristi ga s gostom tada član ili članovi plaćaju člansku cijenu a gosti plaćaju svoj udio po komercijalnim uvjetima, osim u slučaju natjecatelja.


· Informacije za rezervaciju terena za klupski trening, trening takmičara i tenisku školu


Kriteriji za rezervaciju terena za klupski trening, trening takmičara i tenisku školu precizirani su Ugovorom o poslovnoj suradnji s tvrtkom Pamo.


[1]Sustav rezervacije terena je moguće unaprijediti i molimo da sve vaše primjedbe i prijedloge dostavite na adresu info@tkk.hr

[2]Npr. u koliko rezervirate teren u 15.01 sati možete najranije rezervirati za 16 sati i tako sve do 15.30. Od 15.31 možete rezervirati za 16.30 i taj termin možete rezervirati sve do 16.00 sati itd.


[3] U slučaju da ovako rezervirate termine tada će Vas sustav u postupku rezervacije obavijestiti da rezervirate teren po članskim uvjetima. Ukoliko prekoračite ova vremenska ograničena sustav će Vas obavijestiti da rezervirate termin na terenu po NEČLANSKIM uvjetima (kao gost) i tako će Vam biti naplaćeno korištenje terena.


 

NAPOMENE:

Obavještavamo vas da je došlo do promjene u sistemu rezervacije terena za atraktivni period!

- Tijekom tjedna, od ponedjeljka do petka, može se napraviti jedna promjena ili otkazivanje rezervacije koja uključuje atraktivno vrijeme.Drugu promjenu sistem vam neće dati da otkažete, te ukoliko je napravljena po NE članskim uvjetima tako će biti i naplaćena.

- Sustav više ne dozvoljava rezervaciju na način da se ostavlja prazno 1/2 sata između dva termina u atraktivnom periodu!


OBRATITE PAŽNJU NA UVJETE KORIŠTENJA I REZERVACIJE TERENA (u nastavku)  A POSEBNO UVAŽAVAJUĆI SLIJEDEĆE:

1. TERMIN KOJI STE REZERVIRALI U OBVEZI STE PLATITI NEOVISNO O TOME DALI STE GA ISKORISTILI U CJELOSTI I ILI DJELOMIČNO.

2. TERMIN KOJI STE REZERVIRALI MOŽETE ISKORISTITI SAMO NA ODABRANOM TERENU. U SLUČAJU PRESELJENJA NA DRUGI TEREN  PLAĆATE REZERVIRANI TERMIN I ONAJ KOJI STE KORISTILI.